Kindercoaching

Together may we give our children roots to grow and wings to fly.

Kindercoach Delft

Mijn missie is kinderen weer in hun kracht zetten. Hun zelfvertrouwen opbouwen door positieve ervaringen door middel van de inzet van paarden die voor rust en verbinding zorgen.

Kinderen die zich vanuit hun eigen talenten en kwaliteiten mogen ontwikkelen zijn sterker, weerbaarder en beter opgewassen tegen de eisen die de maatschappij aan hen stelt.

Doel van de kinder- paardencoaching is het bevorderen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Kinderen zijn de toekomst, als zij al jong leren hoe ze met hun emoties en problemen om kunnen gaan groeien ze op tot fijne evenwichtige mensen.

In deze prestatiemaatschappij ligt een hoge druk op kinderen en ouders en is het soms moeilijk zorgeloos kind te kunnen zijn. Er worden hoge eisen aan ze gesteld op school, er is niet altijd de aandacht en hulp die ze nodig hebben. Kinderen met faalangst, AD(H)D en hoog sensitieve kinderen hebben hier nog meer last van. Hoe vind je hierin je eigen weg? Je hebt hiervoor zelfkennis en vaardigheden nodig. Ik kan daarbij helpen.

Kindercoaching met paarden kan bijvoorbeeld ingezet worden bij:

 • Pestproblematiek
 • ADHD en ADD
 • Huiselijk geweld
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Hoog sensitiviteit (HSP)

Het resultaat van mijn coaching is:

 • Meer rust en ontspanning
 • Meer inzicht en (zelf)vertrouwen
 • Een positiever zelfbeeld
 • Beter contact met je kind
 • Leren omgaan met emoties
 • Ontdekken wat je eigen oplossing is
 • Sociale vaardigheden ontwikkelen
Coaching met paarden

Werkwijze

Uitgangspunt is dat het kind zelf de oplossing vindt die het beste bij hem/haar past.

Door middel van activiteiten met het paard krijgt het kind de kans over zichzelf te leren, zelfvertrouwen op te bouwen en zelfstandig keuzes te maken. Samen met het paard leert het kind emoties herkennen en begrijpen, en leert het hiermee om te gaan. Door het doen van oefeningen met het paard ervaart het kind succes, wat zorgt voor meer zelfvertrouwen. Kinderen vinden het over het algemeen ook nog eens leuk, waardoor ze extra gemotiveerd zijn.

Ik wil met de coaching graag naar voren halen wat een kind wel kan en niet de nadruk leggen op wat een kind (nog) niet kan of nooit zal kunnen.

Neem voor meer informatie of een intake vrijblijvend contact met mij op.

Menu